Tvorba šablon v MS Word

Profesionální návrh a tvorba šablon ve Wordu

Co znamená vytvořit kvalitní dokument – například zprávu či studii? Kvalitní dokument se vyznačuje tím, že disponuje nejen kvalitním obsahem a vysokou informační hodnotou, ale rovněž je přehledně zformátovaný, upravený.

Zkušenosti z praxe ukazují, že ačkoliv si čeští odborníci co do kvality obsahu, například vysoké odbornosti zprávy, se zahraničními kolegy příliš nezadají, ba dokonce je i převyšují, po čistě prezentační a formální stránce za nimi stále pokulhávají. Zejména v anglosaských zemích je na prezentaci firemních dokumentů kladen velký důraz. Je to logické, neboť po estetické stránce nedostatečně upravený dokument snižuje jeho profesionalitu, váhu obsahu a informací, přestože mohou být velmi kvalitní. A to je, myslím si, škoda. Řešení je přitom nasnadě – využívat šablon dokumentů, nebo lépe – využívat profesionálních šablon dokumentů!

Aktualizace: na výrobu šablon jsem založil nový web šablonář.cz, kde najdete i šablony ve Wordu.

Kde najdou šablony uplatnění a proč je využívat?

Šablony naleznou široké uplatnění zejména u různých typů dokumentů, kterým je vlastní určitá opakovatelnost, jako jsou například zprávy, studie, produktové listy a obchodní nabídky, obchodní dopisy tištěné na hlavičkovém papíře, formuláře, jejichž předlohu lze uzamknout a vyplňovat pouze určená pole atd. → dále viz reference.

Je rovněž možné kombinovat uzamčené a otevřené části dokumentu. U některých dokumentů, jako například u nabídek, působí prakticky a profesionálně, když se Word při spuštění šablony zeptá na jméno autora prezentace, název klienta apod. a tyto údaje pak automaticky doplní do různých částí dokumentu, například do záhlaví či do zápatí.

Správně vytvořená šablona si klade dva cíle: profesionální vzhledusnadnění práce. Otevřete šablonu jako nový dokument a můžete začít ihned pracovat. Není třeba ztrácet čas a energii tím, jak by měl být dokument zformátován. Formátování obsahu dokumentu je řešeno systémově pomocí stylů, které respektují corporate identity.

Převod dokumentů z jiných formátů (PDF) do Wordu

Microsoft Word patří mezi nejrozšířenější textové editory. S trochou nadsázky můžeme říci, že každý, kdo pracuje s počítačem, se práci s Wordem nevyhne. Základy práce jsou jednoduché. Vytvoření vzorového dokumentu (šablony) ve Wordu však bývá složitější.

Máte již profesionálně vytvořené dokumenty od DTP studií, například výroční zprávy ve formátu PDF, a potřebujete je převést do Wordu? Tak, aby byla zachována věrná podoba dokumentu, a přitom jste jej mohli sami volně upravovat? Rád nabídnu pomocnou ruku a vytvořím Vám dokumenty ve formátu Word podle předlohy. Ušetří Vám to nejen čas, ale i budoucí náklady a snížíte svoji závislost na externích graficích.