Prohlášení o přístupnosti

Závazek k přístupnosti

Zavazujeme se k zajištění přístupnosti pro všechny návštěvníky našich webových stránek, včetně těch s postižením. Snažíme se udělat naše webové stránky přístupné a použitelné pro každého, bez ohledu na jeho schopnosti nebo omezení.

Funkce přístupnosti

Standardy přístupnosti

Náše úsilí o dosažení přístupnosti splňuje standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úrovně AA. Tyto směrnice jsou široce uznávány jako měřítko pro přístupnost webu.

Trvalé zlepšování

Nepřetržitě pracujeme na zlepšení přístupnosti našich webových stránek, pravidelně přezkoumáváme a aktualizujeme náš obsah a funkce, aby byla zajištěna shoda s přístupností. Vítáme zpětnou vazbu od uživatelů a povzbuzujeme je, aby nás kontaktovali s jakýmikoli záležitostmi týkajícími se přístupnosti nebo s návrhy na zlepšení.

Kontaktujte nás

Pokud narazíte na jakékoliv překážky v přístupnosti při používání našich webových stránek nebo máte jakékoliv otázky nebo návrhy ohledně přístupnosti, prosím kontaktujte nás.