PowerPoint – tvorba šablon prezentací

Microsoft PowerPoint je uživatelsky velmi dobře známá aplikace, v níž lze snadno a rychle vytvářet prezentace všeho druhu. K dispozici je celá řada standardních (přednastavených) motivů, jejichž použití však nemusí být, především na firemní úrovni, vhodné. Design prezentace by měl odpovídat jednotnému firemnímu vzhledu (corporate identity).

Vytvořím Vám šablonu prezentace v aplikaci PowerPoint, která bude jednotný firemní vzhled respektovat, ať se jedná o barvy, řezy písma, vzhled a umístění loga apod.

Šablona prezentace v nejzákladnější podobě obsahuje titulní snímek a další snímky pro samotný obsah prezentace. Při tvorbě šablony prezentace se řídím obecně přijímanými doporučeními pro náležitosti a přehledný vzhled prezentací.

Aktualizace: na výrobu šablon jsem založil nový web šablonář.cz, kde najdete i šablony v PowerPointu.

Design a struktura prezentace

Titulní snímek s názvem prezentace a jménem prezentujícího může být graficky bohatší, aby přitahoval pozornost a vzbuzoval profesionální dojem. Další snímky by měly působit čistě, přehledně a být dobře čitelné.

V šabloně powerpointové prezentace je možné nastavit podobu a rozložení i pro jiné často používané snímky, což může dále usnadnit práci s šablonou a urychlit vytvoření prezentace. V žádné prezentaci by například neměl chybět „slajd“ Děkuji za pozornost! s kontaktními údaji prezentujícího, který rovněž může být graficky odlišen, podobně jako úvodní snímek.

V šabloně prezentace v aplikaci PowerPoint je možné nastavit také rozložení snímků, které rozvrhuje podobu snímku podle jeho obsahu. Někdy například postačí pouze nadpis snímku a hlavní text v odrážkách, jindy je třeba rozdělit obsah snímku na dvě části, kdy text je v levé části a grafika (obrázky, grafy) v části pravé apod.

Aplikace PowerPoint obsahuje řadu rozložení snímků, které je však možné přenastavit, případně odstranit, protože někdy „méně je více“. Není vždy žádoucí, aby například zaměstnanci využívali všechna rozložení, která PowerPoint nabízí, ale pouze vybraná – ta nejvhodnější – která zajistí přehlednost prezentace a její jednotný design.