Reference – tvorba www stránek

Vážení zákazníci, dříve jste na této stránce mohli najít referenční webové stránky, které jsem v minulosti zpracovával. Aktuálně se však naplno zabývám výrobou šablon pro Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) a PDF formulářů; výrobu webových stránek jako službu již neposkytuji. Nicméně stále jsem na webu aktivní a udržuji několik projektů, které se můžete prohlédnout níže.

Hazardní hry racionálně

Významným projektem je web hazardni-hry.eu, který by se dal označit jako hazardní hry racionálně. Web uvádí přehled různých hazardních her, pravidel a doporučení. Jeho cílem není vytvářet dojem, jako je tomu u některých jiných webů, že lze snadno vyhrát nebo se tím dokonce dlouhodobě živit. Naopak, web pracuje s teorií pravděpodobnosti, a ukazuje například, které sázky jsou méně výhodné, a zdůrazňuje, že v dlouhodobém horizontu leží výhoda na straně poskytovatele hry. Přesah webu je ale větší a najdete tam třeba kategorii Finance a články o tom, zda lze investice do akcií považovat za hazard, zda si vsadit na zlato jakožto bezpečný přístav a řadu jiných zajímavostí nejen ze světa hraní.

Casino Games Online

A similar project, casino-games-online.biz, presents rational gambling in English. The website provides an overview of various gambling games, rules, and recommendations. Its goal is not to create the impression, as some other websites do, that one can easily win or even make a living from it. On the contrary, the website operates on the basis of probability theory and shows, for example, which bets are less advantageous, emphasizing that in the long term, the advantage lies with the game provider. However, the scope of the website is broader, and you can find categories such as Finance and articles discussing whether investing in stocks can be considered gambling, whether to bet on gold as a safe haven, and many other interesting topics not only related to the world of gaming.

Šablonář

Jak jsem naznačil v úvodu, v současné době se jako šablonář výhradně zaměřuji na profesionální tvorbu uživatelsky přívětivých šablon v aplikacích Microsoft Office a také na výrobu interaktivních formulářů v PDF.

Templator

As I hinted at the beginning, as a Templator, I am currently exclusively focused on professionally creating user-friendly templates in Microsoft Office applications and also producing interactive forms in PDFs.

Dřívější webové projekty