10 důvodů pro Webdesign by Henry

Tvorba www stránek na klíč v 10 bodech

Prezentace na internetu nekončí pouze výrobou samotných webových stránek, je třeba je vystavit, zviditelnit. Grafický vzhled, sémantický kód, logická struktura www stránek a optimalizace by měly tvořit harmonický celek. Věnuji velkou péči tomu, aby se Vám dostalo komplexní služby od A do Z „pod jednou střechou“.

Podobných zásad se držím i při práci s kancelářským balíkem Microsoft Office, tedy při návrhu a tvorbě šablon dokumentů a prezentací v aplikacích WordPowerPoint.

[01] Dohoda, vstřícnost, flexibilita, nadšení

Stručně charakterizují můj přístup k práci a k zákazníkovi. Naslouchám přání zákazníka, navrhuji doporučení a vždy usiluji o to, aby rozhodnutí a řešení byla oboustranně výhodná.

[02] Originální a účelné grafické zpracování prezentace

Dbám na to, aby grafické zpracování www stránek, ale i ostatních prezentací, bylo originální a odpovídalo povaze informací v nich obsažených. Důsledně odděluji vzhled a obsah stránek (beztabulkový design s použitím kaskádových stylů). Důkladnou pozornost věnuji formátování textu a dodržování typografických pravidel.

[03] Optimalizace www stránek pro webové prohlížeče

Ctím internetové standardy Konsorcia W3C a www stránky navrhuji tak, aby se správně a jednotně zobrazovaly v různých internetových prohlížečích (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera...).

[04] Optimalizace stránek pro internetové vyhledávače

Činím kroky k tomu, aby webové stránky předávaly srozumitelné informace internetovým vyhledávačům, namátkou pomocí logické struktury webových stránek, validnosti (správnosti) kódu a přiměřeného zahuštění klíčových slov na stránce.

[05] Asistence při zřízení domény

Bude-li třeba, rád pomůžu se zřízením domény II. řádu – nejčastěji s příponou .cz (www.nazev-vasi-domeny.cz), možno také .eu, .com., .net., .info, .org, .biz, .mobi atd.

[06] Asistence při výběru webhostingu

Hotové internetové stránky je třeba někde „vystavit“. Dle Vašich požadavků rád doporučím vhodnou webhostingovou společnost a variantu hostingu.

[07] Sledování návštěvnosti webových stránek

Do webových stránek vkládám kód, který Vám umožní snadno sledovat návštěvnost stránek Vašeho webu a sbírat další cenná data.

[08] Registrace www stránek na známých portálech

V případě nutnosti rád napomůžu s registrací Vašich webových stránek na nejznámějších českých portálech (Seznam, Centrum, Atlas).

[09] Uživatelské školení obsluhy a aktualizace www stránek

Budete schopni své stránky sami editovat pomocí WYSIWYG editoru (podobně jako např. ve Wordu) a aktualizovat jejich obsah na webu. Velmi dobrým editorem, který je navíc zadarmo a v češtině, je NVU. Na základě dohody zabezpečím aktualizaci jednodušších prvků na Vašich www stránkách, např. novinek. V případě náročnějších úprav www stránek a potřebě častější aktualizace se můžeme domluvit na oboustranně přijatelné ceně.

[10] Cena webu nepřekračující 5 000 Kč

Jak jsem již naznačil na úvodní stránce, domnívám se, že cena za vytvoření webových stránek nemusí překročit 5 000 Kč, zejména u jednodušších statických prezentací. Cena je samozřejmě závislá na rozsahu webu, grafiky, počtu obrázků apod., tedy celkové pracnosti. Webové stránky tak představují poměrně levný a velmi efektivní způsob propagace – webové stránky jsou jednou vytvořeny a roční náklady na jejich správu (provoz domény, webhosting) jsou nízké – navíc dnes platí známé „Kdo není na internetu, jako by nebyl“...

 
Úvod | 10 důvodů pro hwebdesign | Šablony: Word, PowerPoint | Reference: webdesign, CD/DVD, šablony | FAQ | Odkazy | Fotogalerie | Ceník | Kontakt
Webdesign by Henry
Copyright © 2007–2023 Webdesign by Henry | Prohlášení o přístupnosti | Podmínky použití | Mapa stránek